belastingaftrek kampgeld

Belastingaftrek kampgeld

Leden die deelnemen aan het kamp en bij vertrek jonger zijn dan 12 jaar kunnen aanspraak maken op een belastingaftrek.

Hiervoor krijgen jullie als ouders van ons elk jaar een fiscaal attest. Dit komt meestal in de maand mei.

Dit attest kunnen jullie gebruiken voor de aangifte van de personenbelasting in het huidige aanslagjaar (voor de uitgaven gedaan in het vorige jaar). Het betreft een fiscale aftrek voor kinderopvang.

Op het fiscale attest, onder punt 2 van vak II moeten jullie zelf nog de naam en het adres van de schuldenaar invullen. Bij gescheiden ouders heeft enkel de ouder die het kind ten laste heeft, recht op de aftrek van de belastingen. Dit op voorwaarde dat deze ook daadwerkelijk de kosten van het kamp heeft betaald.

Zoals aangehaald geldt de belastingaftrek enkel voor de leeftijd tot 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware handicap). Wie tijdens het kamp verjaart, ontvangt een attest met opgave tot de 12de verjaardag.

De uitgaven voor kinderopvang zijn slechts aftrekbaar mits verantwoording d.m.v. bewijsstukken. Het is daarom van belang om het fiscale attest goed te bewaren, zodat dit kan worden voorgelegd indien de belastingsdiensten hierom vragen. 

Vragen ? Neem dan concact op met de volwassen begeleider.


Nuttige links met meer informatie:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/soorten_opvang#q9

http://www2.vlaanderen.be/socialedienst/dienstverlening/algemene_informatie/fiscale_aftrekbaarheid_kosten_kinderopvang.html

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx

http://www.jeugdwerkregels.be/regel/belastingaftrek-voor-kinderopvang